ett-klimatsmart-destilleri-ett-projekt-som-far-stod-av-EU

Ett klimatsmart destilleri, ett projekt som får stöd av eu

Vi vill med detta projekt minimera koldioxidutsläppen. Det kommer vi att göra genom att den energi vi använder är fossilfri, återvinna energi, samt att biprodukterna (dranken och kylvattnet) från processen återanvänds till 100%.  

Förstudie är genomförd där vi har gjort ritningar på hållbarhetsåtgärderna och beräkningar på lönsamheten att investera i detta. Planerat och samordnat förstudien med intressenterna i projektet såsom kontrollansvarig, VVS konsult, Arkitekt, Processvatten konsult och elkonsult samt markentreprenör. 

Ett klimatsmart destilleri, ett projekt som får stöd av eu
miljoarbete-och-hallbarhet

Projektbeskrivning

Skånska Spritfabriken bygger ett klimatsmart destillationshus

Vi vill med detta projekt minimera koldioxidutsläppen. Det kommer vi att göra genom att den energi vi använder är fossilfri, återvinna energi, samt att biprodukterna (dranken och kylvattnet) från processen återanvänds till 100%.  

Förstudie är genomförd där vi har gjort ritningar på hållbarhetsåtgärderna och beräkningar på lönsamheten att investera i detta. Planerat och samordnat förstudien med intressenterna i projektet såsom kontrollansvarig, VVS konsult, Arkitekt, Processvatten konsult och elkonsult samt markentreprenör. 

Se video om hur vi arbetar med miljö och hållbarhet!

Markarbete och betongplatta är färdigställdes 2021.

Systemet är konstruerat för att erhålla kostnadseffektivitet med avseende på låg energianvändning och optimering genom att lagra energi i golvkonstruktionen såväl som återvinning från destilleriprocessens rökgaser till vattentankar.

Vattentankarna är kopplade till uppvärmningssystemet i byggnaden och använder energin ifrån lagringstankarna när behovet är stort, dvs på kvällar och helger.

2022 Arbetet med att färdigställa ett klimatsmart destilleri sker enligt plan.

Läs mer om hur vi arbetar med miljö och hållbarhet här