Vi tar ansvar för drinken och miljön

Miljöarbete och hållbarhet är mycket viktigt för oss. Vi försöker ständigt förbättra våra processer för att våra drycker ska bli så goda som möjligt och göra minsta möjliga avtryck på miljön.

Så här förbättrar vi vårt arbete med miljö och hållbarhet

Succesivt byter vi ut det som inte kan plockas på gården, handlas lokalt eller inte är ekologiskt. Vi utvinner själva eller i samarbete med lokala odlare de naturliga extrakt vi använder. Vi återvinner flaskor, förpackningsmaterial och glas. Vi arbetar ständigt med att hitta bättre och mer miljövänliga alternativ fär en mer hållbar tillverkning.

I vår nya klimatsmarta destilleribyggnad återvinner vi energi, värmen från destilleringen som värmer upp lokalen och förvärmer mäsken.

Vi driver destilleringen med biogasol, Detta minskar koldioxidutsläppet med upp till 90% jämfört med vanlig gasol.

Den energi vi använder är fossilfri, och biprodukterna (dranken och kylvattnet) från processen återanvänds till 100%

Våra drycker har inga konstgjorda smaker eller tillsatser. Med låg eller ingen sockerhalt. Vi använder oss av närodlade råvaror och så långt det är möjligt ekologiska. Vi har ett starkt miljöengagemang och när det gäller ex. socker har vi valt att prioritera våra skånska hållbart odlande sockerbetor framför att flyga hem ekologiskt socker från Sydamerika.

Destilleribyggnaden i Sandby är ett av de mest klimatsmarta i Sverige och får därför stöd av EU.

Minsta möjliga avtryck

De enda utsläpp vi har är extra rent vatten. Det energisystem vi bygger in kommer att ge maximal energisnålhet och återvinning.

Återvinning

Vi tar tacksamt emot tomma flaskor från oss för återvinning. De rengörs och används igen. Burkar- na kan du återvinna på vanlig plats.

Frakt

När det gäller frakt finns det mycket vi alla kan göra för att förbättra miljöarbete och hållbarhet. Vi planerar noga de frakter vi använder för att det ska bli så klimatsmart som möjligt.

Ekosystem

Hos Spritfabriken hittar du också som en del av vår passion för miljöarbete och hållbarhet ekosystem i miniformat (allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv). Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.

Spritdrycker

Alkoholfritt

Ginbox och äppelbox

Köp fat

Bli delägare

Besök oss