Vi förbättrar ständigt vårt arbete med miljö och hållbarhet

Hållbarhetsengagemanget är djupt rotat i Skånska Spritfabrikens DNA. Företaget har gått långt för att minska sin miljöpåverkan genom användning av lokala, ekologiska råvaror och investeringar i energieffektiv teknik. Vårt starka miljöfokus har inte bara satt en standard inom branschen, utan är också en ledstjärna som genomsyrar allt vi gör.

Succesivt byter vi ut det som inte kan plockas på gården, handlas lokalt eller inte är ekologiskt. Vi använder oss av egna recept och utvinner egna, naturliga extrakt från frukt, grönsaker och växter som vi också säljer till andra tillverkare och bryggerier.

Vi återvinner flaskor, förpackningsmaterial och glas. Vi arbetar ständigt med att hitta bättre och mer miljövänliga alternativ för en mer hållbar tillverkning.

Destilleribyggnaden i Sandby är ett av de mest klimatsmarta i Sverige.

 

Miljö och hållbarhet i produktionsprocessen

Vi driver destilleringen med biogasol. Detta minskar koldioxidutsläppet med upp till 90% jämfört med vanlig gasol.

Den energi vi använder är fossilfri, och biprodukterna (dranken och kylvattnet) från processen återanvänds till 100%

Destilleribyggnaden i Sandby är ett av de mest klimatsmarta i Sverige och har därför fått stöd av EU.

miljo-och-hallbarhet
miljo och hallbarhet

Minsta möjliga avtryck

De enda utsläpp vi har är extra rent vatten. Det energisystem vi bygger in kommer att ge maximal energisnålhet och återvinning.

Återvinning

Vi tar tacksamt emot tomma flaskor från oss för återvinning. De rengörs och används igen. Burkar kan du återvinna på vanlig plats.

Miljö och hållbarhet vid frakt

Vi försöker ständigt förbättra logistiken för en hållbar fraktlogistik. Vi planerar noga de frakter vi använder för att det ska bli så klimatsmart som möjligt.

Ekosystem

Hos Skånska Spritfabriken hittar du också som en del av vår passion för arbete med miljö och hållbarhet ekosystem i miniformat (allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv). Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.

Spritdrycker

Alkoholfritt

Ginbox och äppelbox

Bli fatägare

Boka en provning

Besök oss