Miljöarbete och hållbarhet är mycket viktigt för oss. Vi försöker ständigt förbättra processer för att dryckerna ska bli så goda som möjligt och göra minsta möjliga avtryck på miljön. Vi prioriterar svenska odlade sockerbetor framför att flyga ekologiskt socker från Sydamerika. Vi använder malört istället för kinabark och lokalt odlade råvaror och så länge det finns lokalt; ekologiska. Med låg eller ingen sockerhalt. Och vi byter succesivt ut det som inte kan plockas på gården, handlas lokalt eller inte är ekologiskt. Vi använder oss av egna recept och utvinner egna, naturliga extrakt från frukt, grönsaker och växter som vi också säljer till andra tillverkare.

Med lokala råvaror och tillbehör för en hållbar tillverkning som minimerar miljöpåverkan skapar vi nya smaker av det som växter kring oss.

Ekosystem

När bäcken sinade hos på gården hos Spritfabriken byggde vi en damm till grodorna.

Hos Spritfabriken hittar du också som en del av vårt arbete för miljö och hållbarhet ekosystem i miniformat (allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv). Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.

Utsläpp

De enda utsläpp vi har är extra rent vatten.

Ingredienser; naturliga, lokala råvaror med låg sockerhalt

Vi exporterar till andra länder och därför blir det ännu viktigare att de råvaror vi använder oss av inte har fraktats för att vi ska minska avtrycket så mycket som möjligt. Vi använder oss av lokala råvaror från gården och bönder runt omkring oss.

Vi väljer därför lokala sockerbetor, malört från gården istället för kinabark och använder oss av extrakt vi själva utvunnit från växter, frukt och bär.

Frakt

När det gäller frakt finns det mycket vi alla kan göra för att förbättra miljöarbete och hållbarhet. Vi planerar noga de frakter vi använder för att det ska bli så klimatsmart som möjligt.

Flaskor

Vad som är mest hållbart och klimatsmart när det gäller glas, burk etc skiljer sig idag mellan olika länder. Medan vissa länder inte alls vill ha burk premieras det i Sverige. Vad som är bäst tycks vara det som mäts och vi kommer att blanda i vårt utbud tills det finns mera kunskap. Det som hittas mest i hav och i natur är plast och burkar medan glas kan lämnas in och återvinnas.