Vi bidrar till en hållbar framtid!

Miljöarbete och hållbarhet är mycket viktigt för oss. Vi försöker ständigt förbättra våra processer för att våra drycker ska bli så goda som möjligt och göra minsta möjliga avtryck på miljön.

Spritfabriken ligger på en gård mitt i naturen utanför Lund. Här ska människor samsas med skog, park, äppelodling, träd och växter, ekosystem med insekter, grodor, rådjur, hjortar, fåglar, harar och kaniner m fl


På gården samsas människor med skog, park, äppelodling, träd och växter, ekosystem med insekter, grodor, rådjur, hjortar, fåglar, harar och kaniner m fl

Själva gården har en stor betydelse för företagets besöksverksamhet. I parken hålls utställningar, glocal dining, varuförsäljning och kafferep med ”tasting”. Vi tar emot besökare som kommer med buss och bil.

Succesivt byter vi ut det som inte kan plockas på gården, handlas lokalt eller inte är ekologiskt. Vi använder oss av egna recept och utvinner egna, naturliga extrakt från frukt, grönsaker och växter som vi också säljer till andra tillverkare och bryggerier.

Vad vi gör för att förbättra vårt arbete med miljö och hållbarhet?

Destilleribyggnaden i Sandby blir ett av de mest klimatsmarta i Sverige.

Vi kommer bl a:

Att återvinna energi - värmen från destilleringen, för att värma upp lokalen och förvärma mäsken.

Att driva destilleringen med biogasol, en gasol som är framställd av animaliskt avfall, använd frityrolja och skal av sockerbetor.

Detta minskar koldioxidutsläppet med upp till 90% jämfört med vanlig gasol.

Att återvinna resterna från destilleringen, den så kallade dranken. Resterna används bl a till foder för lokala nötkreatur.

Vi prioriterar svenska odlade sockerbetor framför att flyga ekologiskt socker från Sydamerika.
Vi använder malört istället för kinabark och lokalt odlade råvaror och så länge det finns lokalt; ekologiska. Med låg eller ingen sockerhalt.

Med lokala råvaror och tillbehör för en hållbar tillverkning som minimerar miljöpåverkan skapar vi nya smaker av det som växter kring oss.

Miljöarbete och hållbarhet - vad släppet vi ut?

De enda utsläpp vi har är extra rent vatten. Det energisystem vi bygger in kommer att ge maximal energisnålhet och återvinning.

Vi har ett rikt liv av bl a fjärilar och fåglar. Grodor och bin. Rådjur och harar.

Bygget av destilleriet i Sandby får stöd av EU

Vi vill med detta projekt minimera koldioxidutsläppen. Det kommer vi att göra genom att den energi vi använder är fossilfri, återvinna energi, samt att biprodukterna (dranken och kylvattnet) från processen återanvänds till 100%.  

Förstudie är genomförd där vi har gjort ritningar på hållbarhetsåtgärderna och beräkningar på lönsamheten att investera i detta. Planerat och samordnat förstudien med intressenterna i projektet såsom kontrollansvarig, VVS konsult, Arkitekt, Processvattenkonsult och elkonsult samt markentreprenör. 

Läs mer om detta projekt här

Ingredienser för miljöarbete och hållbarhet; naturliga, lokala råvaror med låg sockerhalt

Vi exporterar till andra länder och därför blir det ännu viktigare att de råvaror vi använder oss av inte har fraktats för att vi ska minska avtrycket så mycket som möjligt. Vi använder oss av lokala råvaror från gården och bönder runt omkring oss.

Vi väljer därför lokala sockerbetor, malört från gården istället för kinabark och använder oss av extrakt vi själva utvunnit från växter, frukt och bär.

Frakt

När det gäller frakt finns det mycket vi alla kan göra för att förbättra miljöarbete och hållbarhet. Vi planerar noga de frakter vi använder för att det ska bli så klimatsmart som möjligt.

Flaskor och burkar

Vad som anses som mest hållbart och klimatsmart när det gäller glas, burk etc skiljer sig idag mellan olika länder. Medan vissa länder inte alls vill ha burk premieras det i Sverige. De kräver lägre energi vid tillverkning men fraktas ibland långt. Andra länder premierar glas för att undvika det som slängs mest i naturen; på land och i havet. Burkar och petflaskor. Vi kommer att ha båda i avvaktan på mera forskning.

När bäcken sinade hos på gården hos Spritfabriken byggde vi en damm till grodorna.

Ekosystem

Hos Spritfabriken hittar du också som en del av vår passion för miljöarbete och hållbarhet ekosystem i miniformat (allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv). Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.

Våra vänner grodorna

De grodor som främst hoppar runt på gården är Pelophylax esculentus, ätlig groda på svenska. Det är en rätt vanlig groda i Skåne. (Det lätt makabra namnet har den fått då den odlas för konsumtion i andra delar av Europa). De är relativt stora, de största blir ca 12cm och de är de grönaste av gröngrodorna. De är grönaktiga med svarta fläckar och har ofta ett ljusare streck längs ryggen. Ögonen sitter tätt högt uppe på huvudet Även deras yngel är stora, ofta mellan 6 och 8 centimeter.

Arten verkar mindre känslig för vattenföroreningar än övriga svenska amfibier och är mycket anpassningsbara, de lever i ett brett spektrum av habitat; allt från vattenfyllda diken till större sjöar.

Ätliga grodor en utmärkta hoppare och simmare. Bland amfibierna är det dem som tillsammans med klockgrodor tillbringar mest tid i eller intill vatten, ofta på något näckrosblad. De är hängivna soldyrkare och gillar grunda, varma lekdammar, ofta ända in i september.

De lever om

Ätliga grodor låter lite som knarrande ankor och kan göra vem som helst galen när de börjar mycket tidigt och låter på flera hundra meters håll.  Lätet är ett typiskt kväkande som så småningom övergår i ett utdraget kvackande.

Tack vare forskning vet man att ätlig groda är en självreproducerande hybrid, en korsning mellan sjögroda (Rana ridibunda Pallas 1771) och gölgroda (Rana lessonae Camerano 1882).

Att plantera in ätliga grodor är dock inte att rekommendera då de slår ut andra arter och är lite av kannibaler. När man parar ätliga grodor med ex gölgrodor eller sjögrodor så blir det bara nya ätliga grodor.

Eftersom ätliga grodor är stora och glupska finns en allmän oro att dess spridning kan innebära att andra groddjursarter påverkas negativt. De stoppar i sig insekter men kanske mest vattenlevande smådjur som småfisk, snäckor, salamandrar, grodyngel men kan också som små kannibaler äta andra grodor.

Från oktober till slutet av mars tar de lite semester och övervintrar; går i dvala. Exakt när beror lite på temperaturförhållanden.

Om det inte finns naturligt på platsen kan man bygga små faunadepåer för att hjälpa grodorna. Ett hål i marken där man lägger i en blandning av sten och död ved. Det kan också vara en hög med stenar eller stockar. Eller en komposthög. Fördelen med att gräva ett hål är att det lättare blir frostfritt.