Naturen kring Spritfabriken

Miljöarbete och hållbarhet är mycket viktigt för oss. Vi försöker ständigt förbättra processer för att dryckerna ska bli så goda som möjligt och göra minsta möjliga avtryck på miljön.

Vad vi gör för att förbättra vårt arbete med miljö och hållbarhet


När vi tillverkar våra drycker använder vi oss så långt det är möjligt av det som växer omkring oss och värnar om naturen där vi verkar.

Succesivt byter vi ut det som inte kan plockas på gården, handlas lokalt eller inte är ekologiskt. Vi använder oss av egna recept och utvinner egna, naturliga extrakt från frukt, grönsaker och växter som vi också säljer till andra tillverkare och bryggerier.

Vi prioriterar svenska odlade sockerbetor framför att flyga ekologiskt socker från Sydamerika.
Vi använder malört istället för kinabark och lokalt odlade råvaror och så länge det finns lokalt; ekologiska. Med låg eller ingen sockerhalt.


Spritfabriken ligger mitt i naturen och det är viktigt för oss att vårda den och de djur som bor där. Vi har ex flera mindre ekosystem för de mindre krypen och en damm tillägnad grodorna.

Vi har ett rikt liv av bl a fjärilar och fåglar. Grodor och bin. Rådjur och harar.

Med lokala råvaror och tillbehör för en hållbar tillverkning som minimerar miljöpåverkan skapar vi nya smaker av det som växter kring oss.

Miljöarbete och hållbarhet – vad släppet vi ut?

De enda utsläpp vi har är extra rent vatten. Det energisystem vi bygger in kommer att ge maximal energisnålhet och återvinning.

Ingredienser för miljöarbete och hållbarhet; naturliga, lokala råvaror med låg sockerhalt

Vi exporterar till andra länder och därför blir det ännu viktigare att de råvaror vi använder oss av inte har fraktats för att vi ska minska avtrycket så mycket som möjligt. Vi använder oss av lokala råvaror från gården och bönder runt omkring oss.

Vi väljer därför lokala sockerbetor, malört från gården istället för kinabark och använder oss av extrakt vi själva utvunnit från växter, frukt och bär.

Frakt

När det gäller frakt finns det mycket vi alla kan göra för att förbättra miljöarbete och hållbarhet. Vi planerar noga de frakter vi använder för att det ska bli så klimatsmart som möjligt.

Flaskor

Vad som är mest hållbart och klimatsmart när det gäller glas, burk etc skiljer sig idag mellan olika länder. Medan vissa länder inte alls vill ha burk premieras det i Sverige. Vad som är bäst tycks vara det som mäts och vi kommer att blanda i vårt utbud tills det finns mera kunskap. Det som hittas mest i hav och i natur är plast och burkar medan glas kan lämnas in och återvinnas.

När bäcken sinade hos på gården hos Spritfabriken byggde vi en damm till grodorna.

Våra vänner grodorna

De grodor som främst hoppar runt på gården är Pelophylax esculentus, ätlig groda på svenska. Det är en rätt vanlig groda i Skåne. (Det lätt makabra namnet har den fått då den odlas för konsumtion i andra delar av Europa). De är relativt stora, de största blir ca 12cm och de är de grönaste av gröngrodorna. De är grönaktiga med svarta fläckar och har ofta ett ljusare streck längs ryggen. Ögonen sitter tätt högt uppe på huvudet Även deras yngel är stora, ofta mellan 6 och 8 centimeter.

Arten verkar mindre känslig för vattenföroreningar än övriga svenska amfibier och är mycket anpassningsbara, de lever i ett brett spektrum av habitat; allt från vattenfyllda diken till större sjöar.

Ätliga grodor en utmärkta hoppare och simmare. Bland amfibierna är det dem som tillsammans med klockgrodor tillbringar mest tid i eller intill vatten, ofta på något näckrosblad. De är hängivna soldyrkare och gillar grunda, varma lekdammar, ofta ända in i september.

De lever om

Ätliga grodor låter lite som knarrande ankor och kan göra vem som helst galen när de börjar mycket tidigt och låter på flera hundra meters håll.  Lätet är ett typiskt kväkande som så småningom övergår i ett utdraget kvackande.

Tack vare forskning vet man att ätlig groda är en självreproducerande hybrid, en korsning mellan sjögroda (Rana ridibunda Pallas 1771) och gölgroda (Rana lessonae Camerano 1882).

Att plantera in ätliga grodor är dock inte att rekommendera då de slår ut andra arter och är lite av kannibaler. När man parar ätliga grodor med ex gölgrodor eller sjögrodor så blir det bara nya ätliga grodor.

Eftersom ätliga grodor är stora och glupska finns en allmän oro att dess spridning kan innebära att andra groddjursarter påverkas negativt. De stoppar i sig insekter men kanske mest vattenlevande smådjur som småfisk, snäckor, salamandrar, grodyngel men kan också som små kannibaler äta andra grodor.

Från oktober till slutet av mars tar de lite semester och övervintrar; går i dvala. Exakt när beror lite på temperaturförhållanden.

Om det inte finns naturligt på platsen kan man bygga små faunadepåer för att hjälpa grodorna. Ett hål i marken där man lägger i en blandning av sten och död ved. Det kan också vara en hög med stenar eller stockar. Eller en komposthög. Fördelen med att gräva ett hål är att det lättare blir frostfritt.

Ekosystem

Hos Spritfabriken hittar du också som en del av vår passion för miljöarbete och hållbarhet ekosystem i miniformat (allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv). Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.