Vi bidrar till en hållbar framtid!

Miljöarbete och hållbarhet är mycket viktigt för oss. Vi försöker ständigt förbättra våra processer för att våra drycker ska bli så goda som möjligt och göra minsta möjliga avtryck på miljön.

2022 introducerade vi en ny miljöpolicy.
Där ingår bl a åtgärder kring:

Hållbara och lokala råvaror
Materialhantering och återvinning
Frakt
Energi
Miljöprojekt i närområdet

Succesivt byter vi ut det som inte kan plockas på gården, handlas lokalt eller inte är ekologiskt. Vi använder oss av egna recept och utvinner egna, naturliga extrakt från frukt, grönsaker och växter som vi också säljer till andra tillverkare och bryggerier.

Vad vi gör för att förbättra vårt arbete med miljö och hållbarhet?

Destilleribyggnaden i Sandby blir ett av de mest klimatsmarta i Sverige.

ett-klimatsmart-destilleri-ett-projekt-som-far-stod-av-EU

En hållbar destilleribyggnad i Sandby som får stöd av EU

Vi vill med detta projekt minimera koldioxidutsläppen. Det kommer vi att göra genom att den energi vi använder är fossilfri, återvinna energi, samt att biprodukterna (dranken och kylvattnet) från processen återanvänds till 100%.  

Läs mer om detta projekt här

Miljöarbete och hållbarhet – vad släppet vi ut?

De enda utsläpp vi har är extra rent vatten. Det energisystem vi bygger in kommer att ge maximal energisnålhet och återvinning.

Flaskor och burkar

Vad som anses som mest hållbart och klimatsmart när det gäller glas, burk etc skiljer sig idag mellan olika länder. Medan vissa länder inte alls vill ha burk premieras det i Sverige. De kräver lägre energi vid tillverkning men fraktas ibland långt. Andra länder premierar glas för att undvika det som slängs mest i naturen; på land och i havet. Burkar och petflaskor. Vi kommer att ha båda i avvaktan på mera forskning.

Återvinning

Vi tar tacksamt emot tomma flaskor från oss för återvinning. De rengörs och används igen. Burkarna kan du återvinna på vanlig plats.

Vi har ett rikt liv av bl a fjärilar och fåglar. Grodor och bin. Rådjur och harar.


Vi exporterar till andra länder och därför blir det ännu viktigare att de råvaror vi använder oss av inte har fraktats för att vi ska minska avtrycket så mycket som möjligt. Vi använder oss av lokala råvaror från gården och bönder runt omkring oss.

Vi väljer därför lokala sockerbetor, malört från gården istället för kinabark och använder oss av extrakt vi själva utvunnit från växter, frukt och bär.

Frakt

När det gäller frakt finns det mycket vi alla kan göra för att förbättra miljöarbete och hållbarhet. Vi planerar noga de frakter vi använder för att det ska bli så klimatsmart som möjligt.

Miljöprojekt

Vi har två miljöprojekt med studenter från SLU i år. Ett för alla de grodor som bor här och ett för parkområdet.

Ekosystem

Hos Spritfabriken hittar du också som en del av vår passion för miljöarbete och hållbarhet ekosystem i miniformat (allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv). Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.

Våra vänner grodorna

Ätlig groda i dammen

De grodor som främst hoppar runt i dammarna på gården är Pelophylax esculentus, ätliga groda på svenska. Det lätt makabra namnet har den fått då den odlas för konsumtion i andra delar av Europa. De är relativt stora, och är de grönaste av gröngrodorna.

Arten verkar mindre känslig för vattenföroreningar än övriga svenska amfibier och är mycket anpassningsbara, de lever i ett brett spektrum av habitat; allt från vattenfyllda diken till större sjöar.

Ätliga grodor är soldyrkare, utmärkta hoppare och simmare. De tillbringar mest tid i eller intill vatten, ofta på något näckrosblad. De gillar grunda, varma lekdammar, ofta ända in i september.

Ätliga grodor låter lite som knarrande ankor och kan göra vem som helst galen när de börjar mycket tidigt och låter på flera hundra meters håll.  Lätet är ett typiskt kväkande som så småningom övergår i ett utdraget kvackande.

Eftersom ätliga grodor är stora och glupska finns en allmän oro att dess spridning kan innebära att andra groddjursarter påverkas negativt. De stoppar i sig insekter men kanske mest vattenlevande smådjur som småfisk, snäckor, salamandrar, grodyngel men kan också som små kannibaler äta andra grodor.

Från oktober till slutet av mars tar de lite semester och övervintrar; går i dvala. Exakt när beror lite på temperaturförhållanden.

Om det inte finns naturligt kan man bygga små faunadepåer för att hjälpa grodorna. Ett hål i marken där man lägger i en blandning av sten och död ved. Det kan också vara en hög med stenar eller stockar. Eller en komposthög. Fördelen med att gräva ett hål är att det lättare blir frostfritt.